Kamtech

Köldbryggsberäkningar

Beräkna köldbryggorna i konstruktionen för att utreda och minska kylbehovet.

Så här går en köldbryggsberäkningar till

 • Startskede

  • Kommunicera projektspecifika krav och påverkan av köldbryggor vid komplexa konstruktioner
  • Fastställa interna krav
  • Fastslå hur beräkningen hanteras (ex förenklad matematisk modell eller datorsimulering).

 • Utförandeskede

  • Utför tidig kontroll av K-ritningar under projekteringsskede för att undersöka kritiska punkter
  • Beräkning uppdateras och korrigeras successivt efter nya handlingar

 • Leverans

  • Kontrollera slutliga handlingar mot tidigare utförd beräkning
  • Uppdatera ev. beräkningsmodell
  • Säkerställ beräknat resultat mot kravställning
  • Avrapportering