Kamtech

NollCO2

Minimera projektets klimatavtryck och balansera kvarvarande utsläpp med kraftfulla klimatåtgärder för att uppnå nettonoll klimatpåverkan.

Så här går en NollCO2-samordning till

 • Startskede

  • Framtag av tidig LCA-beräkning
  • Startmöte B/E
  • Stöd i att arbeta in NollCO2 kriterier i förfrågningsunderlag och fånga upp synergier med bascertifiering
  • Registrering av projekt hos SGBC

 • Samordnande roll i projekteringsskede

  • Ansvarsfördelning och gränsdragning
  • Sakkunnig inom NollCO2, bascertifieringssystem och energi
  • Samordnande funktion i projektet
  • Löpande uppdatering av LCA-beräkning

 • Sammanställning av ansökan

  • Paketering av ansökan utgående från projektspecifika (bygg)handlingar och dokument.
  • Hantering av granskningsprocess mot SGBC

Preliminärt certifikat

 • Samordnande roll i utförandeskede

  • Sakkunnig inom NollCO2, bascertifieringssystem och energi
  • Stödfunktion under produktion
  • Samordningsmöten med platsorganisation

 • Sammanställande för Post construction

  • Uppföljning och styrkande av färdig byggnad mot underlag för ansökan
  • Sammanställning av slutgiltig ansökan på relationshandlingar
  • Hantering av granskningsprocess mot SGBC

Slutgiltigt certifikat