Kamtech

BREEAM

BREEAM ger ett tydligt ramverk för projektets hållbarhetsarbete. Miljöprestandan kan jämföras på en internationell marknad.

Så här går en BREEAM-samordning till

 • Startskede

  • Stöd i kravställning av poäng och nivå inom BREEAM
  • Tidig granskning och bedömning av utmaningar/risker i projektet
  • Startmöte B/E/Assessor
  • Stöd i att arbeta in BREEAM:s kriterier i förfrågningsunderlag
  • Stöd kring poäng som behöver tas i tidigt programhandlingsskede

 • Samordnande roll i projekteringsskede

  • Ansvarsfördelning och gränsdragning
  • BREEAM-AP och sakkunnig inom energi
  • Samordningsmöten med samtliga discipliner
  • Tekniska beräkningar inom energi, inneklimat, dagsljus, LCA, LZC

 • Sammanställning av ansökan

  • Paketering av ansökan utgående från projektspecifika (bygg)handlingar och dokument.
  • Hantering av granskningsprocess mot assessor och SGBC

Design Stage certifiering

 • Samordnande roll i utförandeskede

  • BREEAM-AP och sakkunnig inom energi
  • BREEAM- och energirondering under produktion
  • Stöd i hantering av materialval och loggbok
  • Samordningsmöten med platsorganisation

 • Sammanställande för Post construction

  • Uppföljning och styrkande av färdig byggnad mot underlag för ansökan
  • Sammanställning av slutgiltig ansökan på relationshandlingar
  • Hantering av granskningsprocess mot assessor och SGBC

Slutgiltigt certifikat