Kamtech

Miljöbyggnad

Höj projektets hållbarhetsprestanda genom att certifiera enligt Miljöbyggnad – det vanligaste systemet för miljöcertifiering i Sverige.

Så här går en Miljöbyggnadssamordning till

 • Startskede

  • Stöd i kravställning inom Miljöbyggnad
  • Tidig granskning och bedömning av utmaningar/risker i projektet
  • Startmöte B/E
  • Registrering av projekt hos SGBC
  • Stöd i att arbeta in Miljöbyggnads kriterier i förfrågningsunderlag

 • Samordnande roll i projekteringsskede

  • Ansvarsfördelning och gränsdragning
  • Sakkunnig inom Energi och Miljöbyggnad
  • Miljöbyggnadsmöte med projektörer
  • Tekniska simuleringar rörande energi, inneklimat, dagsljus och solvärmelast

 • Sammanställning av ansökan

  • Paketering av ansökan utgående från projektspecifika (bygg)handlingar och dokument.
  • Hantering av granskningsprocess mot SGBC

Preliminärt certifikat

 • Samordnande roll i utförandeskede

  • Sakkunnig inom Energi och Miljöbyggnad
  • Miljöbyggnads- och energirondering i produktion
  • Stöd i hantering av materialval och loggbok.

 • Sammanställande för verifiering

  • Uppföljning och styrkande av färdig byggnad mot underlag för ansökan
  • Sammanställning av slutgiltig ansökan på relationshandlingar
  • Granskningsprocess mot SGBC

Slutgiltigt certifikat