Kamtech

Eneriganalys / utredning

Ta reda på var energin tar vägen i din fastighet och hitta åtgärder för att minska energianvändningen.

Så här går en eneriganalys / utredning till

 • Startskede

  • I samråd med kund fastslå nivå på arbetet samt syfte/avgränsningar/övriga önskemål

 • Insamling av underlag

  • Insamling av relevanta underlag beroende på uppdragets omfattning och avgränsningar

 • Platsbesök och besiktning

  • Platsbesök utförs och anpassas efter syftet med energianalysen

 • Energistatistik

  • Sammanställning och analys av energistatistik
   (års-, månads- och timvärden)

 • Slutsammanställning

  • Teknisk sammanställning
  • Energiberäkningar och energifördelningar
  • Energistatistik
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadskalkyler

 • Leverans

  • Leverans i form av rapport som utformas utifrån specifikt projekt och kundens önskemål