Kamtech

Energikartläggning

Lag (2014:266) Energikartläggning i stora företag.

Ta reda på var energin tar vägen i din fastighet och hitta åtgärder för att minska energianvändningen.

Så här går en Energikartläggning till

 • Startskede

  • I samråd med kund fastslå nivå på arbetet samt syfte/avgränsningar/övriga önskemål

 • Insamling av underlag

  • Insamling av underlag från kund/kommun/förvaltare
   • Ritningar
   • Energistatistik
   • Vattenstatistik
   • OVK-protokoll

 • Platsbesök och besiktning

  • Inventering av tekniska system och okulärbesiktning av klimatskal

 • Energistatistik

  • Sammanställning och analys av energistatistik (års-, månads- och timvärden)

 • Slutsammanställning

  • Teknisk sammanställning
  • Energiberäkningar och energifördelningar
  • Energistatistik
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadskalkyler

 • Leverans

  • Leverans i form av Energikartläggningsrapport som utformas utifrån specifikt projekt och kundens önskemål