Kamtech

Energideklaration

Lag (2006:985) Energideklaration för byggnader.
Syftet är att ta fram energiprestandan och energiklass på din fastighet.

Så här går en energideklaration till

 • Startskede

  • I samråd med kund fastslå nivå på arbetet
  • Redogör lägsta nivå för att uppfylla lagkrav samt mervärdet med utökat arbete
  • Föreslå separat energideklarationsrapport

 • Insamling av underlag

  • Insamling av underlag från kund/kommun/förvaltare
   • Planritningar
   • Energistatistik
   • Vattenstatistik
   • OVK-protokoll
   • Radonprotokoll

 • Platsbesök och besiktning

  • Platsbesök skall utföras enligt lagkrav (fåtal undantag)
  • Inventering av tekniska system och okulärbesiktning av klimatskal

 • Sammanställning, beräkning och rapportering

  • Beräkning och energifördelning
  • Normalisering av faktiskt data enligt BEN 2/3.
  • Rapportering i Boverkets register (Gripen)

 • Leverans

  • Leverans i form av Boverkets kontrollrapport och intyg
  • Ev. separat energideklarationsrapport om avtalat vid startskede