Kamtech

Certifieringssamordnade

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Val av certifieringssystem

  • Stöd i val av certifieringssystem och identifiera ambition i projektet.
  • Kommunicera och fastslå kravbild i projektet

 • Samordnande roll i projekteringsskede

  • Ansvarsfördelning och gränsdragning
  • Sakkunnig inom energi och certifieringsfrågor
  • Kallar till och håller i samordningsmöten

 • Sammanställning av ansökan

  • Tekniska simuleringar
  • Samlar in information från projektörer
  • Granskningsprocess med certifieringsorgan

Preliminärt certifikat

 • Samordnande roll i utförandeskede

  • Sakkunnig inom energi och certifieringsfrågor
  • Rondering och kontroll med fokus på certifierings och energifrågor
  • Stöd i hantering av loggbok för produkter (BVB/SundaHus)

 • Sammanställande för verifiering

  • Uppföljning och styrkande av färdig byggnad mot underlag för ansökan
  • Sammanställer slutgiltig ansökan
  • Granskningsprocess med certifieringsorgan

Slutgiltigt certifikat

Våra modeller

Svanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Green Building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LEED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

WELL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Citylab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.